Aktualności
Podwyżki SHL-Production

Podwyżki SHL-Production

Po dokonaniu dokładnej analizy sytuacji ekonomicznej Spółki oraz postulatów organizacji związkowych, biorąc pod uwagę stanowiska Stron zaprezentowane i omawiane na wcześniejszych spotkaniach, Strony Porozumienia uzgadniają co następuje: Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni na dzień 31.12.2016 r. otrzymają podwyżki wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł brutto począwszy od lipca 2017 r. w uzależnieniu od wysokości etatu. Kwota ta...
Podwyżki DELFO DPMP i ZWM

Podwyżki DELFO DPMP i ZWM

Zakończyły się negocjacje płacowe w wyniku których wszyscy pracownicy wymienionych spółek otrzymają: 100 zł podwyżki płacy zasadniczej od pierwszego lipca. Jednorazową nagrodę w wysokości 1200 zł wypłaconą na 10 kwietnia. Cztery premie kwartalne ok 135 zł.    
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy SHL w odpowiedzi na panujące warunki pracy organizacje związkowe postanowiły przeprowadzić anonimową ankietę wśród wszystkich Pracowników SHL Production. Zwracam się do Was z prośbą o uczciwe jej wypełnienie, ponieważ jej wynik zdecyduje o kolejnym kroku Związków wobec Pracodawcy.